img

L’incomparable beauté des monnaies grecques
MNA 1 (2016)

[ + ]

Memoranda Numismatica Atheniensia

Η νέα σειρά «Αθηναϊκά Νομισματικά Σημειώματα» αποτελεί συνεργασία του ΚΙΚΠΕ και του Μουσείου Μπενάκη και προβλέπεται να εκδίδεται σε ετήσια βάση. Η εστίαση αφορά κατεξοχήν θέματα νομισματικής, ταυτόχρονα με μια έμφαση σε αισθητικές προσεγγίσεις. Το όνομα της σειράς δημιουργεί το ακρωνύμιο MNA που παραπέμπει ηθελημένα στη μνα, αρχαία μονάδα μέτρησης βάρους και χρήματος, η οποία συνιστούσε αξία/πολλαπλάσιο των νομισματικών υποδιαιρέσεων - π.χ. 1 αττική μνα = 100 αττικές/αθηναϊκές δραχμές.

Το 1ο τεύχος (2016) της σειράς MNA έχει ως θέμα την πραγματεία L’incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons qui fondent leur admiration του δρος François de Callataÿ (Βασιλική Βιβλιοθήκη Βελγίου). Βάση του κειμένου αποτέλεσε η ομιλία που έγινε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου «Νομισματικές συναντήσεις - Χρήματα και αρχαί» - το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Βελγική Σχολή Αθηνών, τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - και παρουσιάστηκε στις 26 Μαΐου 2014 στο Κτήριο «Κωστής Παλαμάς» (Αθήνα). Η πραγμάτευση του François de Callataÿ είναι διεξοδική, ανατρέχοντας μεταξύ άλλων από τον Πλωτίνο (Περί του καλού) και τον Λογγίνο (Περί ύψους) μέχρι τον Winckelmann και τον Goethe, αλλά και στον Θεόδωρο Ρούζβελτ. Η όλη αποτίμηση δεν μετέρχεται μόνον όρους αισθητικής, αλλά βασίζεται και στην ανάλυση πραγματολογικών και τεχνικών στοιχείων τόσο από το πεδίο της νομισματικής όσο και από αυτό της ιστορίας της τέχνης. Το πρώτο τεύχος της σειράς ΜΝΑ επιμελήθηκαν ο Πάνος Ιωσήφ (Βελγική Σχολή Αθηνών) και ο Γιάννης Στόγιας (Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ).

Την επιστημονική εποπτεία της σειράς ΜΝΑ έχει η Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Πέννα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

img

Words and Coins
From Ancient Greece to Byzantium

[ + ]

Words and Coins: From Ancient Greece to Byzantium ISBN: 978-94-9069-364-0

Les Μots et les Μonnaies :De la Grèce Ancienne à Byzance ISBN: 978-94-9069-384-8

(Eπιμ.) Βασιλική Πέννα

Το πόνημα εκδόθηκε σε δύο γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά) παράλληλα με την ομώνυμη περιοδική έκθεση «Les mots et les monnaies, de la Grèce ancienne à Byzance», που έλαβε χώρα στο Fondation Martin Bodmer, Cologny – Γενεύη (Νοέμβριος 2012 - Mάρτιος 2013), σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Το βιβλίο έχει τριμερή δομή: ο συνοπτικός κατάλογος των εκθεμάτων παρακολουθεί τις δεκατέσσερις ενότητες της έκθεσης. Το παράρτημα των ολοσέλιδων έγχρωμων πινάκων αποδίδει με ενάργεια ένα μέρος του ποιοτικού πλούτου των αντικειμένων που συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση. Ο τόμος ολοκληρώνεται από εισαγωγικό κείμενο (προοίμιο) και δέκα πραγματείες, που συνεισφέρουν με ποικίλες προσεγγίσεις και οπτικές στη σύλληψη του όλου εγχειρήματος.

380 σελίδες
27 x 22 cm
Γαλλικά & Αγγλικά

Εκδόσεις ΜΕR

img

Sylloge Nummorum Graecorum
Greece 7

[ + ]

Sylloge Nummorum Graecorum. Greece 7.
The KIKPE Collection of bronze coins, Volume I

Βασιλική Πέννα & Γιάννης Στόγιας

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο της Νομισματικής Συλλογής του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου, με τη μορφή καταλόγου Sylloge Nummorum Graecorum, έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών. Aποτελεί μέρος της σειράς Sylloge Nummorum Graecorum, η έναρξη της οποίας ανάγεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1931, και θεωρείται ως η πλέον έγκριτη μορφή δημοσίευσης αρχαίων ελληνικών νομισμάτων. Η Νομισματική Συλλογή Κ.Ι.Κ.Π.Ε. έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση προσκτημάτων με έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στα χάλκινα νομίσματα. Στο SNG KIKPE Vol. I περιλαμβάνονται 1.233 αρχαία ελληνικά και ελληνίζοντα νομίσματα που καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, από την Ισπανία ώς τη Βακτρία και την Ινδία, και από την Ταυρική Χερσόνησο ώς τη Μαυριτανία. Ως terminus ante quem για τον παρόντα τόμο ορίστηκαν συμβατικά τα έτη 27-25 π.Χ. Τα νομίσματα της Συλλογής που χρονολογούνται μετά από αυτό το όριο προβλέπεται να ενταχθούν σε έναν δεύτερο κατάλογο SNG που θα αφορά τις επαρχιακές ρωμαϊκές κοπές και τα σύγχρονα βασίλεια.

Ακαδημία Αθηνών
291 σελίδες
ΙSBN: 978–960–404–242–5
Αθήνα, 2012

img

Χαλκούς Ένεκα Αλλαγής
Ο Αγνωστος Κόσμος των Χάλκινων Νομισμάτων

[ + ]

Χαλκούς Ένεκα Αλλαγής. Ο Άγνωστος Κόσμος των Χάλκινων Νομισμάτων ISBN: 960-89046-0-9

Chalkous, for Everyday Dealings. The Unknown World of Bronze CoinageISBN: 960-89046-1-7

Βασιλική Πέννα

H μονογραφία, η οποία εκδόθηκε σε δύο γλώσσες, αποτέλεσε συνοδευτική έκδοση, εν είδει καταλόγου, της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης που έλαβε χώρα στο Mουσείο Mπενάκη (2006) και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα (2007) και επικεντρώνεται στη χαλκή νομισματοκοπία, υιοθετώντας μια συνολική προσέγγισή της κατά την Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στις καθημερινές συναλλαγές. Tο βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε πέντε βασικές ενότητες: η γένεση του κερματόμορφου νομίσματος, η καθιέρωση των χάλκινων νομισμάτων, νομισματική παραγωγή και οργάνωση των νομισματοκοπείων, προσέγγιση της εικονογραφίας του χάλκινου νομίσματος, χάλκινο νόμισμα και συναλλαγές στον αρχαίο και στον βυζαντινό κόσμο: η μαρτυρία των νομισμάτων.

Κ.Ι.Κ.Π.Ε. - Μουσείο Μπενάκη
274 σελίδες
Ελληνικά & Αγγλικά

Αθήνα, 2006

img

Heads and Tails - Tales and Bodies
Engraving the Human Figure from Antiquity to the Early Modern Period

[ + ]

Engraving the Human Figure from Antiquity to the Early Modern Period

Ο αγγλικός κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης εκπονήθηκε υπό την επιμέλεια της Καθ. Βασιλικής Πέννα και εκδόθηκε στη Γάνδη το 2016 (ISBN 978 94 9232 131 2· 406 σελ. + 119 έγχρωμοι πίνακες).

Στο πόνημα αυτό γίνεται μια προσπάθεια να χυθεί νέο φως στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα προσλαμβάνεται και απεικονίζεται σε διαφορετικά ιστορικοκοινωνικά περιβάλλοντα, από την αρχαιότητα έως τους πρώιμους νεώτερους χρόνους. Η προτεινόμενη οπτική εστιάζει κυρίως σε μικρά αντικείμενα: νομίσματα, μετάλλια, τέχνεργα μικρού μεγέθους. Είναι σαφής η πρόθεση να τεθεί εκ νέου στο προσκήνιο, προς επανεκτίμηση, η αντίληψη για το «κάλλος εν σμικρώ».

Παρουσιάζονται 223 εκθέματα (νομίσματα, νομισματόμορφα αντικείμενα και άλλα τέχνεργα) με κατά περίπτωση εκτενή σχολιασμό. Το συλλογικό έργο κλείνει με έξι πραγματείες που εστιάζουν στην πρόσληψη του ανθρώπινου σώματος σε διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς.

img

Body reminiscent
Twenty one poems of C. P. Cavafy

[ + ]

Twenty one poems of C. P. Cavafy

Στο συγκεκριμένο έντυπο, που τυπώθηκε το 2016, συμπυκνώνεται η εξής ιδέα: να προσφερθεί στους επισκέπτες της έκθεσης Heads and Tails – Tales and Bodies: Engraving the Human Figure from Antiquity to the Early Modern Period (Μουσείο Πούσκιν, Μόσχα, 2016) ένας ιδεώδης συνοδοιπόρος —με τη μορφή επιλεγμένων ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη— για μια βαθύτερη ματιά στην αφήγηση της έκθεσης. Οι στίχοι του ποιητή —θαυμάζοντας εδώ ένα όμορφο πρόσωπο, φέρνοντας αλλού στη μνήμη το άγγιγμα ενός περιπόθητου σώματος, ή συνυφαίνοντας τα υποκείμενα στην Ιστορία— επιλέχθηκαν για να κάνουν περισσότερο απτές πολλές από τις λεπτές νύξεις της έκθεσης. Η, κατά βάσει προσωπική, επιλογή των ποιημάτων αποσκοπεί στο να προσομοιάσει ταυτόχρονα την προσέγγιση ενός επισκέπτη διερχόμενου την εκθεσιακή αίθουσα στο Μουσείο Πούσκιν, αλλά και εκείνη ενός αναγνώστη που ξεφυλλίζει τον κατάλογο της έκθεσης.